Holistička medicina sve zastupljenija

0

Holistički (od grčke reči holos – celovit) pristup čoveku podrazumeva njegovo sagledavanje kao jedinstvene, nedeljive, psiho-fizičko-mentalno-emocionalno-duhovno-celine. Ovakav polaz omogućava sagledavanje čoveka u svoj njegovoj celovitosti. Za holističku medicinu ne postoji bolest u čoveku, već čovek u bolesti, te se i bolestan čovekposmatra u svoj njegovoj celovitosti, ali sada izmenjenoj.

O tome zašto se sve više ljudi opredeljuje za holistički način lečenja, razgovarali smo sa Dr  Jelenom Džarić, vlasnicom ordinacije „Holistik Džarić“, prve ordinacije u Kragujevcu,  koja  pored klasične medicine nudi i holističke metode lečenja.

Zašto Holistik?

Savremena, zapadna alopatskamedicina (od grčih korena koji znače „drugi“ i „patnja“) deluje na fizičko telo baveći se višebolešću nego zdravljem. U svom razvoju prošla jemnogo faza koje su, u velikom broju slučajeva, dokazivale hemijsku hipotezu na kojoj sebazirala. Nažalost, najčešće u svojoj praksi ne uzima holističke principe. Holistički (od grčke reči holos – celovit) pristup čoveku podrazumeva njegovo sagledavanje kao jedinstvene, nedeljive, psiho-fizičko-mentalno-emocionalno-duhovno-celine. Ovakav polaz omogućava sagledavanje čoveka u svoj njegovoj celovitosti. Za holističku medicinu ne postoji bolest u čoveku, već čovek u bolesti, te se i bolestan čovek posmatra u svoj njegovoj celovitosti, ali sada izmenjenoj. Holistika polazi od osnovne ideje da telo, um i duh čine jednu nerazdvojnu celinu i daje pojedinac čvrsto vezan za okolinu, društvo i svet u kome živi.

Koja je osnovna razlika između zapadne savremene medicine i ove koju primenjujete?

Osnovna razlika je u početnom sagledavanju nastanka problema. Savremena medicina polazi od toga da bolest nastaje na biohemijskom nivou odnosno kada dođe do poremećaja ovog nivoa i terapija je u skladu sa tim polazom odnosno za rešavanje problema se koriste hemijski lekovi koji bi trebalo da reše ovaj biohemijski poremećaj.

Sa stanovišta kvantne medicine čovek je više fizičko nego hemijsko biće i prve promene nastaju na fizičkom polju promenama karakterističnih frekvencija organizma. Tek nakon dužeg trajanja ovih fizičkih promena nastaju hemijske promene koje beleži klasična medicina, zato je i u opticaju veliki broj hroničnih bolesti pošto se ne ide u lečenje glavnog izazivača problema. Tako da bi se rešavao problem koji se stvorio neophodno je vratiti sistem u okvire frekventnog opsega zdravog organizma.

Kako se u kvantnoj medicini to postiže?

Postoje razne metode ali jedna od najdokazanijih metoda kroz veliki broj studija praćena je MRT – mikrotalasna rezonantna terapija.

To je savremena tehnologija akupunkturne stimulacije koja predstavlja sintezu znanja drevne kineske medicine i novih biofizičkih otkrića. Prednost je u odnosu na tradicionalnu kinesku medicinu što se ne koriste igle a postiže se i bolja efikasnost po brojnim studijama koje su se bavile ispitivanjem efikasnosti ove metode. Najveći broj studija je obavljan na teritoriji Rusije. I sama metoda je plod ruskih naučnika koji se ovom metodom i razvojem iste bave u zadnjih više od trideset godina.

Šta sve može da se leči ovom metodom?

MRT se primenjuje u lečenju mnogih oboljenja u kardiologiji, pulmologiji, neurologiji, gastroenterologiji, ginekologiji, dermatologiji, pedijatriji, imunologiji, ortopediji, traumatologiji, hirurgiji (pre i postoperativno), kod bolnih stanja…

Pored ove metode u ordinaciji radimo i kvantnomagnetnu analizu funkcionalnog stanja organizma, opšte stanje organizma Veda pulsnim analizatorom, terapiju-masažu kineskim čašama ventuzama.

U ordinaciji Holistik jedini lekar u Kragujevcu koji se bavi MRT – akumpunkturom bez igala.

Ordinacija „Holistik Džarić“ se nalazi na Aerodromu, u ulici Atinskoj 2, tačnije na prvom spratu iznad pekare „Vega“.

About Post Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *